כל המדריכים

  • Post author:
  • Post category:כללי

מדריכים מדריכים הנחיות לנרשמים לשנת הלימודים תשפ"ג הרשמה ותחילת שימוש תכונות המערכת שאלונים ומשימות כיתות אם וקבוצות לימוד אישורים והרשאות וובינרים אפליקציה לחלונות שונות

להמשך קריאה כל המדריכים