הרשמה ובחירת ספרי לימוד לתלמידים בתכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים

תהליך הרשמה, בחירת מגמות, תשלום, קבלת ספרי הלימוד

להמשך קריאה הרשמה ובחירת ספרי לימוד לתלמידים בתכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים