הקמת קבוצות לימוד וקבוצות מורים באמצעות אתר classoos (מורים)

פתיחת קבוצה והזמנה להצטרפות. אישור משתמשים. הפצה ושיתוף של חומרי לימוד, שליחת הודעות. שיבוץ קבוצה למערכת השעות.

להמשך קריאה הקמת קבוצות לימוד וקבוצות מורים באמצעות אתר classoos (מורים)