הכרת המערכת והשימוש בספרי לימוד דיגיטליים

כניסה לחשבון, מדף הספרים, תכונות הספר הדיגיטלי: תוכן עניינים, הוספת פתקים, סימניות, קישורים, וידאו. שימוש בספרי לימוד עם שכבות מידע. עדכון הגדרות בחשבון, בחירת מגמות, פניה לתמיכה ועוד

להמשך קריאה הכרת המערכת והשימוש בספרי לימוד דיגיטליים

משימות, שאלונים ותרגול עצמי

יצירת שאלונים, הפצה לקבוצות הלימוד, קביעת סוגי המשימות, בדיקה ידנית או אוטומטית של משימות. מידע וניתוח התשובות ועוד.

להמשך קריאה משימות, שאלונים ותרגול עצמי

הרשמה ובחירת ספרי לימוד לתלמידים בתכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים

תהליך הרשמה, בחירת מגמות, תשלום, קבלת ספרי הלימוד

להמשך קריאה הרשמה ובחירת ספרי לימוד לתלמידים בתכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים