כיתות אם וקבוצות לימוד

הקמת קבוצות לימוד וקבוצות מורים באמצעות אתר classoos (מורים)

קבוצות לימוד הן אחד הכלים אפקטיביים ביותר לתקשורת, הפצה ושיתוף של חומרי לימוד, שליחת הודעות ועוד, במדריך זה נלמד כיצד פותחים קבוצות לימוד, איך מזמינים משתמשים להצטרף לקבוצה באמצעות קוד הקבוצה, כיצד מאשרים את המשתמשים בקבוצה שלי וכיצד משבצים את קבוצת הלימוד במערכת השעות.

הצטרפות לקבוצת מסוגים שונים

קבוצות לימוד הן אחד הכלים אפקטיביים ביותר לתקשורת, הפצה ושיתוף של חומרי לימוד, שליחת הודעות ועוד, לימדו כיצד מצטרפים לקבוצת לימוד באמצעות הזנת קוד קבוצה.