אישורי תלמידים ומורים והרשאות המערכת

אישור מורים, מחנכים ותלמידים

על מנת שמורי בית הספר יוכלו להיות פעילים במערכת classoos מינהלת בית הספר דרושה לאשר אותם באופן חד פעמי.
אישור זה יאפשר למורים שימוש מלא במערכת: הורדת ספרי הלימוד, פתיחת והצטרפות לקבוצות לימוד, הפצה חומרי לימוד, שליחת הודעות וכו'.
מדריך זה מיועד למינהלת בית הספר ולמורים מחנכים ובו תוכלו ללמוד איך מאשרים או מבטלים אישור של מורה בבית הספר.
המורים המחנכים ילמדו כיצד לאשר תלמידים לכיתה שלהם

אישור תלמידים ע”י מורים מחנכים

למורים המחנכים אחריות מיוחדת לאשר באופן חד פעמי את התלמידים הלומדים בכיתת האם שלהם. במדריך נלמד על תהליך האישור וכן טיפול במקרים נוספים: הצטרף תלמיד חדש לכיתת האם, עזיבה של אחד התלמידים וכו'. בואו נלמד איך מנהלים את התלמידים בכיתה בצורה פשוטה ויעילה.